Egentligen ointressant

Jag satte upp ett viktmål på RunKeeper för att ha ett första riktmärke. Under de senaste 4-5 veckorna har jag som sagt inte rört mig "planerat" och mitt ätande har varit av samma klass. Ändå så vägde jag 1 kg mindre i morse jämfört med sista vägningen för 4-5 veckor sedan. Ett kilo hit eller dit har väl ingen större betydelse, men jag blev ändå glad. Marginalen mot tresiffrigt håller fortsatt väl.