Inte mycket som ursäktar

Svart på vitt: BMI 36.
 
Svart på vitt: sjuklig fetma.
 
Är det jag?
 
Svart på vitt säger att det är så.